Naar hoofdinhoud
Terug

Nieuws

Bestuurlijke afspraken Wet zorg en dwang (Wzd) gaan niet ver genoeg

Bestuurlijke afspraken Wzd gaan niet ver genoeg

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg. Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). Ondanks het feit dat Estinea vindt dat deze afspraken niet ver genoeg gaan, zal Estinea deze Bestuurlijke Afspraken wel volgen.

De afspraken zijn een eerste stap in het vereenvoudigen van de Wzd en het stappenplan. En daarmee in het verminderen van de administratielast voor medewerkers. Dat is hard nodig. Estinea maakt zich zorgen over de regeldruk in de zorg. Met de nieuwe afspraken wordt een begin gemaakt om de regelgeving te verbeteren, maar ze gaan nog niet ver genoeg. Zie voor een nadere toelichting de brief van de VGN die door Estinea wordt ondersteund.

Wat gaat er veranderen?
De Bestuurlijke Afspraken Wzd maken het mogelijk om meer maatwerk toe te passen. Zo kunnen we, in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger, bepalen op welke termijn we de onvrijwillige zorg evalueren (nooit langer dan zes maanden). En welke deskundige we conform de bestuurlijke afspraken daarbij betrekken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die de rechtspositie van cliënten versterken. Zoals het beter betrekken van cliënten of vertegenwoordigers bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg. Hierbij hoort ook het informeren van cliënten over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (cvp) en de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen.

Terug naar de bedoeling van de wet
Uitgangspunt voor Estinea is dat de cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Onze visie op onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij …’. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. In de praktijk blijkt echter dat de uitvoering naar de letter van de wet knelt. We hopen dat de toekomstige wetswijziging hier fundamentele veranderingen in brengt. Zodat medewerkers op basis van vertrouwen en professionele richtlijnen de ruimte krijgen om professionele afwegingen te maken. Uiteraard in dialoog met cliënten en vertegenwoordigers.

Uitleg over de Wet zorg en dwang
Deze website maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, campagnes op jouw voorkeuren af te stemmen en de website te analyseren.